Jste zde

Cíle léčby

Cílem léčby těhotenské cukrovky je udržet hodnoty glykémií (hladiny krevního cukru) v normě. Musíte mít hodnoty, jako byste žádnou cukrovku neměly.
U pacientek léčených dietou požadujeme při měření glykémie „z prstu“, které provádějí samy na glukometru, tyto hodnoty:

  • nalačno do 5,3 mmol/l
  • za 1 hodinu od začátku jídla do 7,8 mmol/l

Během dne si pacientka změří celkem 4 hodnoty - ráno nalačno, 1 hodinu po snídani, 1 hodinu po obědě a 1 hodinu po večeři. Četnost měření je individuální, podle doporučení ošetřujícího lékaře. Je důležité měřit se přesně za hodinu od začátku jídla, doporučujeme nařídit si budík na mobilu. Několik málo minut je v toleranci, ale měření v jinou dobu (třeba po hodině a čtvrt) už nemá význam a je zavádějící, uvedené rozmezí pak již neplatí. Pacientkám na dietě nehrozí nízká hladina cukru v krvi - hypoglykémie, proto neuvádíme dolní hranici normy. Hypoglykémie se u pacientek na dietě nevyskytují a pokud ano, zpravidla jde o chybu měření (např. z příliš malé kapičky krve).

U pacientek léčených inzulinem je měření nutné denně a častěji, zpravidla před a hodinu po každém hlavním jídle (opět podle dohody s ošetřujícím lékařem). Cílové hodnoty jsou:

  • nalačno 3,5 - 5,3 mmol/l
  • za 1 hodinu od začátku jídla 5,0 - 7,8 mmol/l

Dolní hranice jsou uvedeny pouze proto, že při léčbě inzulinem je riziko nízké hladiny krevního cukru - hypoglykémie. Cílem léčby inzulinem určitě není udržování hodnot glykémií na dolní hranici normy. Kromě rizika hypoglykémie by byl ohrožen i růst plodu, protože takto nízké hodnoty by mohly být nedostatečné pro jeho výživu.