Jste zde

Kdy se těhotenská cukrovka objevuje a jak dlouho trvá?

Začíná nejčastěji v druhé polovině těhotenství (v menšině případů i dříve) a končí po porodu – po odloučení placenty. Nejpozději do konce šestinedělí se porucha látkové výměny zcela normalizuje. To se ověřuje kontrolním testem OGTT (většinou ne hned po šestinedělí, ale zhruba po půl roce).

Pokud cukrovka přetrvává i po šestinedělí, pak se jednalo o jiný typ cukrovky, který se shodou okolností objevil v těhotenství. Skutečná těhotenská cukrovka tedy začíná během těhotenství a končí po porodu. Většinou se onemocnění opakuje v dalším těhotenství, kdy se navíc může objevit již v ranějším stadiu těhotenství.

Vzhledem k tomu, že se celkově zvyšuje výskyt cukrovky v populaci - zejména cukrovky 2. typu - a její začátek se posouvá do mladších věkových skupin, mělo by být u všech žen na začátku těhotenství ověřeno, zda již cukrovkou netrpí. V rámci osatních náběrů, které se rutinně provádějí na začátku těhotenství, by měla být vyšetřena také glykémie (hladina krevního cukru) nalačno. Je-li cukrovka zjištěna, žena by měla být odeslána ihned na diabetologii. U všech žen, které měly tento test na začátku těhotenství v normě, se přítomnost cukrovky znovu ověřuje mezi 24. až 28. týdnem zátěžovým testem OGTT - více o něm v příslušné kapitole "Jak se zjistí?" v hlavní nabídce.