Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky?

Přítomnost těhotenské cukrovky se zjišťuje pomocí stanovení hladiny cukru (glykémie) v žilní krvi a to celkem dvakrát v průběhu těhotenství:

1. Na začátku těhotenství (co nejdříve po jeho zjištění) má být všem ženám stanovena glykémie nalačno. Slouží k odhalení poruchy, která byla pravděpodobně přítomná už před těhotenstvím nebo vznikla na začátku těhotenství.

 • Je-li glykémie nalačno v žilní krvi 5,1 mmol/l a vyšší, vyšetření by se mělo následující den zopakovat.
 • Je-li také druhá glykémie 5,1 mmol/l a vyšší, je potvrzena diagnóza těhotenské cukrovky a žena má být poslána na diabetologii.
 • Je-li druhá glykémie v normě, žena by měla absolvovat test na cukrovku OGTT (nejlépe tentýž den), jehož výsledek rozhodne.

2. Mezi 24.-28. týdnem těhotenství má být u všech žen, kterým nebyla zjištěna cukrovka na začátku těhotenství, provedeno OGTT – viz dále.

Na obě vyšetření (na začátku těhotenství i mezi 24.-28. týdnem) odesílá ženu ošetřující gynekolog a odběry by měly proběhnout v laboratoři (ne v ordinaci lékaře), která je vybavena ke správnému provedení vyšetření.

V následujících kapitolách se dozvíte všechny podstatné informace o testu na těhotenskou cukrovku (tzv. OGTT). Věnujte jim prosím pozornost a ujistěte se, že pracoviště, kde vám bude test proveden, jej provádí tímto způsobem, aby se na výsledek dalo spolehnout.
Odborný text doporučeného postupu České gynekologické a porodnické společnosti je v příloze této stránky.

 

Proč se změnila kritéria pro diagnózu těhotenské cukrovky a proč jsou hodnoty jiné než u netěhotných?

Ty z Vás, které již prodělaly těhotenskou cukrovku v předchozím těhotenství, zhruba před rokem 2011/2012, si možná vzpomínají, že diagnostická kritéria byla tehdy nastavená jinak. Některá pracoviště navíc neprováděla měření v 60. minutě OGTT. V roce 2008 byla dokončena velká mezinárodní studie HAPO provedená u cca 25 tisíc těhotných žen, u kterých byl sledován vliv mateřské glykémie (zjištěné při OGTT se 75 g glukózy a měřením v 60. i 120. minutě) na rozvoj těhotenských komplikací a komplikací novorozence. Výsledky byly netrpělivě očekávány, protože do té doby byla kritéria pro diagnózu těhotenské cukrovky nejednotná (v každém státě jinak) a většinou odvozená od kritérií pro všeobecnou populaci (tak tomu bylo i v ČR).

Studie HAPO byla historicky první, která na takto velké populaci těhotných žen porovnala výsledky OGTT s komplikacemi, které neléčený diabetes představuje pro těhotenství. Trvalo další 2 roky než se mezinárodní asociace pro studium vlivu diabetu na těhotenství IADPSG usnesla, že na základě zjištěných výsledků navrhne nová kritéria tak, aby lépe odrážela riziko komplikací pro matku a dítě. Proto jsou tato nová kritéria jiná než byla dříve a jiná než pro zbytek populace. Nová diagnostická kritéria byla následně přijata WHO a postupně jsou přijímána odbornými společnostmi v jednotlivých zemích.

OGTT – u koho a kdy se provádí?


Orální glukózový toleranční test (OGTT) se provádí:

1. Na začátku těhotenství pouze u žen, které měly nejednoznačný výsledek vyšetření glykémie nalačno (jednu hodnotu zvýšenou a druhou v normě).
2. Mezi 24.-28. týdnem u všech žen, kterým nebyla zjištěna cukrovka na začátku těhotenství.

Test se samozřejmě neprovádí ženám, které již mají cukrovku zjištěnou před těhotenstvím.
Jedná se o test ke zjištění diagnózy, v žádném případě neslouží ke sledování dalšího průběhu cukrovky.
Pokud jsou jeho výsledky jakkoliv zvýšené, jedná se o těhotenskou cukrovku a test se již znovu v těhotenství neopakuje!
Důvodem k opakování testu je pouze nesprávně provedený test.
Jednou vzniklá cukrovka do konce těhotenství nezmizí, naopak se vlivem těhotenským hormonů může zhoršovat.
Podle výsledků testu nelze spolehlivě soudit, zda bude její průběh mírný, bude stačit dieta nebo bude nutný i inzulín.
Všechny ženy s těhotenskou cukrovkou mají být odeslány na diabetologii.

Jak by měl test správně probíhat?


Jak se na test OGTT připravit:

 • Den před testem neomezujte příjem sacharidů (jezte jako obvykle) a neprovádějte větší fyzické výkony.
 • V případě virózy nebo jiného onemocnění test odložte na dobu, až se budete cítit zase fit.
 • Test se provádí ráno nalačno (je nutné alespoň 8-hodinové lačnění), pití čisté vody před testem není omezeno.
 • Užití ranních léků odložte až po skončení testu.

Co si vzít s sebou do laboratoře:

 • Žádanku k provedení testu od vašeho gynekologa, pro jistotu i kartičku pojišťovny.
 • Pití a svačinu (kterou budete potřebovat po skončení testu, aby se vám neudělalo nevolno).
 • Něco na čtení (test trvá více než 2 hodiny a je nutné při něm v klidu sedět).

Průběh testu:

 • Nejdříve se odebere krev nalačno.
 • Vzorek by měl být ihned vyhodnocen a pokud je hodnota v normě (nižší než 5,1 mmol/l), v testu se pokračuje dále.
 • Pokud je zvýšená již hodnota nalačno (5,1 mmol/l a více), v testu se nepokračuje a žena by měla přijít na kontrolu následující den.
 • Pokud je glykémie nalačno znovu vyšší, je diagnóza těhotenské cukrovky potvrzena, žena má být odeslána na diabetologii.
 • Je-li opakovaná glykémie nalačno v normě (nižší než 5,1 mmol/l), pokračuje se v testu – žena vypije roztok se 75 gramy glukózy (v současné době se používají již předpřipravené roztoky, zpravidla s obsahem kyseliny citrónové – chuť je sladkokyselá). Roztok je třeba vypít během několika minut.
 • Další odběr krve následuje 60 minut po vypití roztoku a třetí za další hodinu (tedy 120 minut po vypití roztoku).
 • Po celou dobu testu je nezbytně nutné zůstat v klidu sedět. Fyzická aktivita by zkreslila výsledky testu, které by pak mohly být „falešně v normě“.
 • Během testu nejezte a nekuřte, v případě potřeby ale lze sladký roztok zapít trochou vody.
 • Po skončení testu (po 3. odběru) se v klidu napijte a najezte, teprve pak odcházejte z laboratoře.

Poznámka: stanovení cukru v moči v průběhu testu by se již nemělo provádět. Jedná se o překonanou metodu. Cukr v moči mohou mít i ženy bez cukrovky (v těhotenství častý jev) a naopak nepřítomnost cukru nevylučuje cukrovku. Pro diagnózu jsou rozhodující výsledky z žilní krve. Viz také vyjádření České společnosti klinické biochemie: Stanovení glukózy v moči není doporučeno pro diagnostiku a sledování pacienta s diagnózou DM (www.diab.cz).

Hodnocení výsledků OGTT

Zvýšené hodnoty glykémie (hladiny glukózy v žilní plazmě) při OGTT, které svědčí pro těhotenskou cukrovku jsou:

 • glykémie nalačno opakovaně 5,1 mmol/l a výše nebo
 • glykémie v 60. min OGTT 10,0 mmol/l a výše nebo
 • glykémie ve 120. min OGTT 8,5 mmol/l a výše

Připomínáme, že při zvýšené glykémii nalačno by se zbytek testu neměl provádět. Diagnózu těhotenské cukrovky ale nelze udělat na základě jednou zvýšené glykémie nalačno, proto je nutné test nalačno zopakovat. Je-li znovu zvýšená, diagnóza je jasná, pokud je opakovaná glykémie nalačno v normě, provede se zbytek testu (viz předchozí kapitola).

Je-li zjištěna těhotenská cukrovka, test se v průběhu těhotenství již neopakuje. Pacientka by měla být sledována a léčena v diabetologické poradně.

I lehce vyšší hodnoty znamenají cukrovku! Na základě výsledků OGTT nelze rozlišovat „mírnou“ a „těžší“ poruchu. Lehce vyšší hodnoty bývají u žen s krátce trvající poruchou – kdyby byl test dělán o 2 týdny později, byly by hodnoty pravděpodobně již vyšší. Cukrovka se u většiny žen s přibývajícími týdny těhotenství zhoršuje. Proto i ženy s hodnotami OGTT jen lehce nad normu musí být léčeny a sledovány diabetologem.

Kritéria pro těhotenskou cukrovku jsou stanovena přísněji než pro ostatní typy cukrovky. Vyšší hodnoty krevního cukru než výše uvedené jsou již spojené s většími riziky pro matku i dítě.

Chybně provedený OGTT – na co si dát pozor?

V praxi se bohužel často setkáváme s chybně provedenou diagnostikou těhotenské cukrovky. Nejčastější chyby, které mohou vést k nesprávným výsledkům, jsou:

 • Na začátku těhotenství není stanovena glykémie (hladiny cukru) nalačno. Toto vyšetření slouží především k odhalení cukrovky (nebo poruchy předcházející cukrovce) vzniklé na začátku těhotenství nebo přítomné ještě před těhotenstvím.
 • Test OGTT provedený v nesprávnou dobu – např. příliš brzo, před 24. týdnem (správně se má provádět mezi 24. až 28. týdnem). Cukrovka se může objevit až později a není-li test zopakován, zůstane neodhalena. Nebo příliš pozdě, po 28. týdnu, kdy je riziko, že cukrovka již mohla nějakou dobu probíhat.
 • Test provedený v době akutního onemocnění (např. při viróze atd.) – hodnoty krevního curku mohou být přechodně zvýšené, nemusí se však jednat o cukrovku.
 • Stanovení glykémie pouze z odběru z prstu – velmi hrubá chyba! Glykémie v kapilární krvi (odebrané z prstu) a žilní krvi se mohou lišit až o 25 % i více.
 • Stanovení glykémií na glukometru, místo standardní laboratorní metodou. Je to velmi nepřesné. Glukometr slouží k orientačnímu domácímu měření glykémií pro kontrolu správnosti léčby, nikoliv k diagnóze diabetu.
 • Nedodržení doby lačnění před testem (alespoň 8 hodin). Na druhou stranu, test není ovlivněn, pokud předchozí den sníte něco sladkého, důležité je dodržení doby lačnění před testem. Naopak není vhodné pár dnů před testem omezovat příjem sacharidů. Výsledky testu by pak mohly být „falešně v normě“.
 • Fyzická aktivita během testu. Po celou dobu testu je nutné zůstat v klidu, vezměte si s sebou knížku nebo časopis. Fyzická aktivita zasahuje do metabolismu cukru a může zkreslit výsledky testu. Takže žádné pobíhání, nakupování nebo zařizování jiných věcí mezi jednotlivými měřeními v průběhu testu! Podobně může zkreslit výsledek velká fyzická zátěž den před testem.
 • Dlouhý interval mezi odběrem krve a jejím zpracováním. Glykémie ze vzorku krve odebrané do běžné zkumavky musí být vyšetřena nejpozději do 1 hodiny po odběru, jinak dochází k velkému zkreslení. Vyšetření by se tedy nemělo provádět v ordinaci lékaře, ale přímo v laboratoři. Výjimkou je pouze odběr do zkumavky se speciálními činidly, které umožňují pozdější vyhodnocení – tyto zkumavky jsou však dražší a nejsou běžně používané.
 • Nedodržení intervalu mezi jednotlivými odběry. Druhý odběr by měl být proveden 60 minut a třetí 120 minut po vypití roztoku 75 g glukózy. Odchylka +/- 5 minut je přípustná, delší již ne.
 • Nahrazení roztoku 75 g glukózy nestandardními variantami (např. rozpuštěným moučkovým cukrem).

Jakákoliv z výše uvedených chyb může podstatným způsobem zkreslit výsledky testu, na základě kterých pak nelze spolehlivě vyloučit ani potvrdit diagnózu těhotenské cukrovky. Nesprávně provedený test znamená riziko falešně vyšších hodnot (tedy léčení cukrovky, která ve skutečnosti není přítomna) nebo v horším případě falešně nízkých hodnot (nezjištění cukrovky). V laboratoři proto žádejte správné provedení OGTT a nesprávně provedený test hlaste svému lékaři a nejlépe i své pojišťovně. Celý test stojí cca 100 Kč, zatímco nerozpoznaná a neléčená cukrovka může nadělat škody penězi nevyčíslitelné.

Pokud Vám test nebyl proveden správně, vyplňte prosím náš dotazník.

Co dělat, když se nezdaří provedení klasického OGTT?

Některé ženy trpí v těhotenství silnou nevolností a po vypití koncentrovaného roztoku glukózy jej vyzvrací. V takovém případě se test neopakuje a provede se test se snídaní. Výsledky nejsou srovnatelné s OGTT a je zde riziko, že nezachytí mírnější nebo počínající formy těhotenského diabetu. Je ale lepší provést alespoň tento test než žádný.

K provedení testu budete potřebovat jídlo s obsahem alespoň 50 g sacharidů. Vhodné je např. pečivo, k pití ovocný džus. Mělo by se jednat o větší snídani než obvykle snídáte. Krev na stanovení glykémie se odebere nalačno, 1 a 2 hodiny od začátku jídla. Zvýšené hodnoty jsou: 

 

 • 5,1 mmol/l a vyšší nalačno  a/nebo
 • 7,8 mmol/l a vyšší po 1 hodině  a/nebo
 • 6,7 mmol/l a vyšší po 2 hodinách

Pin It on Pinterest

Share This