O nás

pracujeme v 

Diabetologické a interní poradně pro těhotné v porodnici „U Apolináře“

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18, Praha 2

Lékařky: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. (po, út, st), MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. (st, čt, pá)

Sestry: Marcela Špergrová, Šárka Křížová

Telefon: 22496 7413, 7226

Naše poradna zajišťuje:

Péči o ženy s těhotenskou cukrovkou (gestačním diabetem):

 • skupinová a individuální dietní a režimová edukace
 • sledování kompenzace (glukometr, laboratorní kontroly) a léčba
 • spolupráce s gynekologickou poradnou
 • komplexní sledování dalších interních komplikací během těhotenství a šestinedělí

 

Péči o ženy s cukrovkou vzniklou před těhotenstvím – pregestačním diabetem (DM 1. a 2. typu, MODY atd.):

 • prekoncepční péče – příprava na těhotenství
 • skupinová a individuální dietní a režimová edukace
 • selfmonitoring, kontinuální monitorace glykémie (senzory), laboratorní kontroly
 • komplexní léčba, včetně možnosti převodu na léčbu inzulínovou pumpou
 • spolupráce s gynekologickou poradnou
 • péče během porodu a v šestinedělí
 • komplexní sledování interních komplikací během těhotenství a šestinedělí

 

Péči o ženy s ostatními interními komplikacemi v těhotenství:

 • vysoký krevní tlak: preexistující a gestační hypertenze, preeklampsie, spolupráce s kardiologickou poradnou
 • poruchy jater v těhotenství (gestační hepatopatie)
 • poruchy výživy v těhotenství (malnutriční stavy)
 • zvýšená krevní srážlivost (hyperkoagulační stavy)
 • křečové žíly (varixy)
 • nemoci štítné žlázy (tyreopatie) a ostatní endokrinní poruchy
 • interní péče o ženy v šestinedělí, interní konzilia pro porodnickou část kliniky

Pin It on Pinterest

Share This