Porod s těhotenskou cukrovkou

Dobře léčená těhotenská cukrovka na dietě nebývá spojena s komplikacemi. Porod probíhá přirozenou cestou a v obvyklém termínu („jak si příroda řekne“).

U těhotenské cukrovky na inzulinu a jakékoliv nedostatečně léčené cukrovky se nedoporučuje přenášet a porod se vyvolává nejpozději v určeném termínu porodu, individuálně i o něco dříve. Důvodem je, že riziko komplikací, zejména té nejzávažnější – úmrtí plodu v děloze, se zvyšuje koncem těhotenství v důsledku rychleji stárnoucí placenty.
Porod císařským řezem je volen individuálně podle posouzení ošetřujícího porodníka. Jedním z důvodů může být očekávání porodu velkého plodu (podle odhadu při ultrazvukovém vyšetření) v důsledku nedostatečně léčené cukrovky.
I během porodu musí být hladina cukru v krvi v normě, proto je třeba dietu dodržovat před i při porodu – tedy žádná coca-cola či jiné sladké nápoje, čokoláda a další „povzbuzovadla“! Pokud jsou během porodu podávány infúze obsahující glukózu, musí se do nich současně přidat inzulin, aby glykémie zůstala během porodu v normě.

Pin It on Pinterest

Share This