Je OGTT bezpečný?

 

Není test OGTT na těhotenskou cukrovku nebezpečný?

Test na těhotenskou cukrovku, tzv. OGTT (orální glukózový toleranční test), se provádí mezi 24. – 28. týdnem těhotenství a slouží ke zjištění těhotenské cukrovky. Neléčená těhotenská cukrovka prokazatelně zvyšuje riziko řady komplikací v těhotenství i při porodu a pro dítě znamená celoživotně zvýšené riziko civilizačních onemocnění – nadváhy, obezity, cukrovky 2. typu a srdečně-cévních onemocnění, které pak přenáší do dalších generací (více zde).

Některé ženy test nepodstoupí z toho důvodu, že jej považují za zbytečný. Těhotenská cukrovka však postihuje až 20 % těhotných žen a polovina z nich jsou štíhlé – nemají tedy tradičně uváděné rizikové faktory nadváhu nebo obezitu. Řada z nich také nemá cukrovku v rodině, což je obecně velmi nespolehlivý údaj, protože příbuzní často vůbec netuší, zda mají cukrovku. Vrozená dispozice přitom hraje velkou roli, proto se cukrovka nevyhýbá ani ženám, které mají jinak zdravou životosprávu.

Některé ženy se rozhodnou test na cukrovku nepodstoupit, protože se obávají, že je pro ně nebo pro dítě nebezpečný nebo dokonce více nebezpečný než samotná cukrovka. Jak to tedy s testem je?

V čem spočívá OGTT

Jedná se o zátěžový test, který má prověřit, v jaké kondici je náš metabolismus sacharidů – zda jejich nálož ve stravě nevede ke zvýšeným hladinám cukru v krvi, což nazýváme cukrovkou. Dá se přirovnat např. k servisní prohlídce letadla, jejíž součástí jsou také určité zátěžové zkoušky, které mají prověřit, zda je let v letadle bezpečný.

Hlavním cukrem, který nám koluje v krvi a také hlavním cukrem, na který se rozloží sacharidy ve stravě, je glukóza – cukr hroznový. Proto je OGTT vymyšleno tak, že žena vypije určité množství této glukózy (konkrétně 75 g) a z následných odběrů vzorků krve se vyhodnotí, jak si s ní její metabolismus umí poradit.

Glukóza je tělu přirozená látka, nejedná se o žádný chemický a nebezpečný roztok. Přesto se objevují obavy, že toto množství glukózy vypité nalačno nebezpečné. Běžná strava obsahuje 300 a více gramů sacharidů denně, z nichž se většina rozloží na glukózu. Sladká snídaně typu cereálie s mlékem, sladký koláč nebo pečivo s marmeládou či medem nebo i snídaně „na slano“ zapitá ovocným džusem může obsahovat více než 75 g glukózy. Stejné množství glukózy obsahuje např. ¾ litru koly nebo 220 g hranolek, z nichž se sacharidy vstřebávají skoro stejně rychle jako glukóza z roztoku (hranolky mají téměř stejný glykemický index jako glukóza). Jednorázově nikomu sladká limonáda nebo hranolky neublíží a neublíží ani jednorázově podaný roztok hroznového cukru.

Co se děje s glukózou po vypití roztoku?

Další obavou z testu OGTT je představa, že vypitá glukóza se dostává rovnou do krevního oběhu dítěte a je pro něj velkou zátěží a rizikem. Krevní oběh matky a dítěte je propojen prostřednictvím placenty. Nechci vás odradit složitým a podrobným vysvětlením fyziologie metabolismu glukózy a anatomií krevních oběhů matky a plodu. Zcela stručně je to tak, že veškerá vstřebaná krev ze střeva matky (tedy i veškerá vstřebaná glukóza) nejprve projde přes játra matky, kde se velká část glukózy hned zpracuje a teprve zbylá část pokračuje z jater do dalších orgánů a tkání matky a také do placenty, odkud se dostává do oběhu dítěte. V realitě platí, že stejná koncentrace glukózy v periferním oběhu matky (tedy zbylá glukóza po zpracování v játrech) je také v krevním oběhu dítěte. Pro zdravou ženu je jednorázové vypití 75 g glukózy brnkačka a stejně tak pro její dítě.

Větší zátěž představuje roztok s glukózou pro ženy s cukrovkou. Polovina případů cukrovky se ale dá zjistit již z hodnoty nalačno a v těchto případech se v testu nepokračuje. U žen, které mají hodnotu nalačno v normě a cukrovka je zjištěna až po vypití roztoku, je test určitou zátěží, ale jednorázově pro ni ani pro dítě nepředstavuje žádné riziko. Riziko komplikací bylo prokázáno až u opakovaně zvýšených hladin krevního cukru (tedy u žen s nezjištěnou nebo špatně léčenou cukrovkou).

U koho se neprovádí OGTT

Test se neprovádí u žen, které mají zjištěnou cukrovku nebo mírnou poruchu předcházející cukrovce (prediabetes) již před těhotenstvím nebo mají v těhotenství zjištěnou opakovaně vyšší hodnotu nalačno. Test také není vhodný pro ženy, které mají lékařem předepsanou tzv. ketogenní stavu, např. při epilepsii nebo některých vzácných metabolických poruchách.

Jak předejít nevolnostem po OGTT

Vypití roztoku je pro řadu žen nepříjemné, protože je opravdu hodně sladký, což je dáno tím, že je glukóza rozpuštěná v poměrně malém objemu vody – 250 ml. Někteří výrobci jej vylepšují přidáním kyseliny citrónové a výsledná chuť je pak přijatelnější. Pokud ne, lze jej před vypitím dochutit šťávou vymačkanou z půlky citrónu.

Roztok může vyvolat nevolnost, v malém procentu případů je dokonce vyzvracen a v tom případě se test ukončí a neopakuje. Je to nepříjemnost, ale nepředstavuje žádné riziko, podobně jako jiné fyziologické obranné reflexy těla, např. vykašlání nebo kýchnutí. V těhotenství je obecně větší tendence k nevolnostem, zpočátku často i se zvracením (hlavně po ránu) a přesto by nikoho nenapadlo varovat ženu před otěhotněním, protože může vést k nevolnostem a zvracení.

Roztok se při testu neředí ve větším objemu vody, a to ze dvou důvodů. Roztok je pro správné načasování následných odběrů a přesnost výsledků potřeba vypít v relativně krátké době (max. do 5 minut), což by při větším objemu bylo obtížnější a protáhlé popíjení roztoku by pak vedlo ke zkreslení výsledků. Samotný velký objem tekutiny na lačný žaludek může sám o sobě vyvolat nevolnost a to je další důvod proč 250-300 ml a ne více. Není však žádný problém v dalším průběhu testu roztok zapít menším množstvím čisté vody. Některé laboratoře to ženám zakazují, ale není k tomu důvod – malé množství vody (deci až deci a půl) nevede ke zkreslení výsledků.

Některým ženám bez cukrovky může hladina krevní glukózy po testu výrazněji klesnout vlivem přemrštěné reakce inzulinu. Tento stav je také doprovázený nevolností a slabostí. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby text probíhal pod dohledem v laboratoři nebo ordinaci lékaře a před odchodem domů je vhodné se najíst. Na test si proto vezměte něco na čtení a svačinu.

Dá se těhotenská cukrovka zjistit jinou metodou?

Spolehlivou alternativu testu, který by vyloučil přítomnost těhotenské cukrovky, zatím nemáme. Některé ženy se ptají na možnost stanovení tzv. glykovaného hemoglobinu. Tento parametr však v krvi stoupá až při déle trvajících zvýšených hladinách krevní glukózy – řádově po několika týdnech. Glykovaný hemoglobin tedy odhalí až déle trvající těhotenskou cukrovku a to je riziko, které si nemůžeme dovolit. Většina žen s čerstvě zjištěnou těhotenskou cukrovkou (na základě včas provedeného OGTT) má glykovaný hemoglobin v normě a cílem léčby je, aby zůstal v normě až do porodu.

Ve výjimečných případech, kde je provedení testu kvůli zvracení nemožné, provádíme alespoň orientační změření glykémie nalačno a po snídani. Nejedná se však o spolehlivé vyloučení těhotenské cukrovky.

Závěrem

Odmítnutí testu OGTT lze s trochou nadsázky přirovnat k počínání majitele letadla, který odmítne zátěžové zkoušky v rámci servisní prohlídky s odvodněním, že zkoušky by mohlo letadlo poškodit a trvá na tom i po vysvětlení, že jinak nelze spolehlivě ověřit bezpečnost letu a cestujících. OGTT je důležitá zatěžkávací zkouška vašeho metabolismu. Řekne vám nejen to, zda je pro zdárný průběh vašeho těhotenství a budoucnost dítěte bezpečné, abyste si mohly dovolit stejně velké porce příloh nebo tu a tam nějakou sladkost. Řekne vám také, zda máte vy i dítě riziko cukrovky 2. typu do budoucna. To je cenná informace, která sama o sobě může být dobrou motivací k úpravě životního stylu, nejen v těhotenství, ale i dále po porodu. Tato informace je bez rizika. Riziko zvyšuje neznalost toho, jak na tom ve skutečnosti jsme. Nebojte se vypití tělu přirozené látky. Bojte se nezjištěné a neléčené cukrovky. Nebuďte letadlem bez servisní prohlídky. Vezete pasažéra!

PS 1: pro ženy, které jsem nepřesvědčila

Pokud se rozhodnete nepodstoupit OGTT, buďte prosím zodpovědné a udělejte opatření s ohledem na to, že cukrovku můžete mít (20 % je opravdu velké riziko). To znamená – stravujte se tak, jak doporučujeme ženám s těhotenskou cukrovkou (více zde). Jedná se způsob stravování vhodný pro všechny těhotné ženy – tedy stravu s vyloučením veškerého přidaného cukru a omezením nehodnotných příloh typu bílé pečivo, knedlíky, těstoviny, bílá rýže. 90 % žen s těhotenskou cukrovkou má na této stravě uspokojivou kompenzaci. Těch zbývajících 10 % potřebují i přes pečlivě dodržovanou dietu další léčbu. To je reziduální riziko vašeho rozhodnutí nepodstoupit test na těhotenskou cukrovku.

PS 2: aby měl test na těhotenskou cukrovku smysl, musí být proveden správně

Vše o správném způsobu provedení OGTT se dozvíte zde.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
Diabetologická a interní ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Pin It on Pinterest

Share This